24.3.14

Η Ερμητική Γλώσσα

Γενικές και ειδικές σημειώσεις για τον συμβολικό κώδικα του Ερμητισμού

Ένας πολύμορφος συμβολικός κώδικας – Οι πηγές του ερμητικού κώδικα – Ο κώδικας από κρυπτογραφική άποψη – Ο διάλογος του αλχημιστή με την ύλη – Ο κώδικας επί το έργον: ουροβόρος και Oculatus abis

ανάγνωση και λήψη του αρχείου σε μορφή PDF και εδώ [χωρίς εγγραφή]